سخنرانان کلیدی

پروفسور احمد آلکان

دانشگاه سلجوک ترکیه

 

 

 

        

 

 

 

 

پروفسور محسن وفامهر

دانشگاه علم و صنعت ایران

          

دکتر احداله اعظمی

گروه معماری دانشگاه قبرس EMU

 

درباره کنفرانس

نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استرات...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان