چاپ رایگان مقالات کنفرانس در ژورنال های معتبر ISI ، ISC ، پژوهشی و تخصصی


در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه  کنفرانس  بین المللی عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی کشور های جهان اسلام در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان کنفرانس به صورت رایگان و با هزینه کنفرانس اکسپت و منتشر گردند.