ارائه گواهینامه بین المللی (آلمان - انگلستان)


ارائه گواهی بین المللی Wissen از انتشارات Science Archive کشور آلمان و  گواهی بین المللی EURO SCIENCE CERTIFICATE از کشور انگلستان

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند ، به منظور ارج نهادن به اعتماد پژوهشگران و شرکت کنندگان عزیز ، دبیرخانه کنفرانس اقدام به تهیه  و ارسال گواهینامه  بین المللی Wissen از انتشارات Science Archive کشور آلمان و گواهی بین المللی EURO SCIENCE CERTIFICATE از کشور انگلستان خواهد نمود. ثبت این گواهینامه از قسمت ثبت نام نهایی در پنل کاربری امکان پذیر است.